Privacy statement

DynamicHands BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bezoekersgegevens

Wanneer u deze website bezoekt wordt bepaalde informatie (zoals uw, ip-adres, domeinnaam, de pagina’s die u op onze website bezoekt, etc.) automatisch geregistreerd. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en enkel voor statistische doeleinden gebruikt.

Cookies

De website dynamichands.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.

We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Persoonsgegevens

U kunt onze website anoniem bezoeken, dus zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij wij wel om bepaalde persoonsgegevens vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of uw aanvraag voor informatie te verwerken. De informatie die DynamicHands BV in dat geval verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, etc.) te kunnen voldoen. DynamicHands BV zal de verzamelde gegevens nooit verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking stellen aan derden.

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van bezoekers te beschermen. Dit betekent dat de persoonsgegevens die worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor de gegevens verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Zie ook: justitie.nl. Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Informatie van derden

De website van DynamicHands BV kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites, die buiten het domein van DynamicHands BV liggen. DynamicHands BV is niet verantwoordelijk voor de privacyaspecten van deze websites. Deze privacy statement is alleen van toepassing op de website van DynamicHands BV.

Wijzigingen

DynamicHands BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.