Standaardcapaciteit van Dataverse voor Power Apps

De standaard abonnementscapaciteiten van Power Apps maken gebruik van dezelfde tenant en infrastructuur en zal worden opgebouwd over één tenant. Elke tenant met een Power Apps-licentie krijgt standaardcapaciteit. Bovendien, voor elke Power Apps per gebruiker en Power Apps per app -licentie, is er extra capaciteit toegevoegd aan de tenant.

Power Apps Default Capaciteit per tenantDefault per userDefault per appOpbouw per userOpbouw per app
Dataverse Database Capaciteit10GB5GB250MB50MB
Dataverse File Capaciteit20GB20GB2GB400MB
Dataverse Log Capaciteit2GB2GB

Het eerste Power Apps abonnement biedt het eenmalige standaardcapaciteitsrecht voor de tenant. Als een nieuwe klant bijvoorbeeld Power Apps per gebruikersabonnement aanschaft, ontvangt de huurder 10 GB aan standaard Dataverse Database-capaciteit. Extra abonnementen worden niet toegevoegd aan de standaardcapaciteit van de tenant. Wanneer er extra abonnementen worden toegevoegd aan de tenant, kan er extra Dataverse-capaciteit worden toegevoegd aan de tenant.

Voorbeeld: laten we aannemen dat je als nieuwe klant begint met de aanschaf van 10 Power Apps-licenties per gebruiker en 20 Power Apps-licenties per app. In dit geval zal de totale gepoolde capaciteit van de tenant als volgt zijn:

Default en opbouw Capaciteit toewijzingDefault/ tenantOpbouwTotaal Tenant breed capaciteit
Dataverse Database Capaciteit10GB10*250MB + 20*50MB = 3.5 GB10GB + 3.5GB = 13.5 GB
Dataverse File Capaciteit20GB10*2GB + 20*400MB = 28GB20GB + 28GB = 48GB
Dataverse Log Capaciteit2GB2GB

Bron: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2085130

Wanneer je een nieuwe omgeving aan wil maken of wanneer je een proef (trial) omgeving wil omzetten naar een betaalde omgeving, is 1GB Database Capaciteit een vereiste.

Bron: https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/capacity-storage#changes-for-exceeding-storage-capacity-entitlements